• Organizator:
  Pomoc Polakom na Wschodzie
 •  
 • Partnerzy:
  Senat RP
 •  
 •  
  Konsulat RP we Lwowie
 •  
 •  
  Związek Polaków Orzeł Biały
Lwowska Akademia Biznesu
Najbliższe zajęcia
24-25 listopada 2016 r.
ZAPRASZAMY

O projekcie

Lwowska Akademia Biznesu to cykl bezpłatnych szkoleń i konsultacji biznesowych dla przedsiębiorców polskiego pochodzenia prowadzących działalność biznesową w Ukrainie lub studentów i absolwentów myślących o uruchomieniu własnego biznesu.

Projekt organizowany jest przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie we współpracy z wykładowcami Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie.

Uczestnicy mogą wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań. Liczba miejsce ograniczona.

DLACZEGO WARTO

 • Różne bloki tematyczne poświęcone najważniejszym kompetencjom niezbędnym we współczesnym biznesie
 • Zajęcia prowadzone przez specjalistów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce
 • Kameralne grupy szkoleniowe
 • Wyważenie wiedzy teoretycznej z praktycznym podejściem (wiele ćwiczeń i case study)
 • Certyfikaty potwierdzające udział dla najlepszych uczestników

Harmonogram szkoleń i konsultacji:

Termin Temat zajęć
1.    20 – 21 czerwca 2016 Nowoczesne zarządzanie ludźmi
2.    22 – 23 czerwca 2016 Skuteczne negocjacje biznesowe
3.    2 – 3 września 2016 Analiza finansowa przedsiębiorstwa
4.    20-21 października 2016 Model biznesowy przedsiębiorstwa
5.    24 - 25 listopada 2016 Biznesplan

Szczegółowy program

Biznesplan
(24 – 25 listopada 2016)

prof. Piotr Wachowiak, Bartosz Majewski

 • Weryfikacja pomysłów biznesowych
 • Skąd wziąć pomysł na biznes?
 • Źródła inspiracji dla pomysłów biznesowych – wady i zalety poszczególnych rozwiązań
 • Zasady metodyczne przygotowania biznesplanu
 • Biznesplan vs. podeście startupowe
 • Doprecyzowanie modelu biznesowego
 • Najczęstsze błędy początkujących przedsiębiorców
 • Finansowanie przedsięwzięć

Model biznesowy przedsiębiorstwa
(20 – 21 października 2016)

dr Sylwester Gregorczyk, Bartosz Majewski

 • myślenie strategiczne
 • wizja i misja przedsiębiorstwa
 • strategie firm globalnych
 • strategie rozwoju przedsiębiorstwa
 • strategie przywództwa jakościowego vs. strategie przywództwa kosztowego
 • strategie rozwoju rynku i rozwoju produktu

Analiza finansowa przedsiębiorstwa
(2 – 3 września 2016)

 • Rola finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Zasady finansów przedsiębiorstwa
 • Budowa dokumentów finansowych przedsiębiorstw
 • Jak zarządzać ryzykiem w przedsiębiorstwie?
 • Jak ocenić opłacalność projektów inwestycyjnych?
 • Jak ocenić rentowność przedsiębiorstwa?
 • Jak ocenia sprawność działania przedsiębiorstw?
 • Jak zarządzać płynnością finansową?
 • Jak ocenić wypłacalność przedsiębiorstwa?

Skuteczne negocjacje biznesowe
(22 – 23 czerwca 2016)

Prof. Piotr Wachowiak, Bartosz Majewski

 • Istota negocjacji nastawionych na współpracę
 • Cechy dobrego negocjatora
 • Skuteczna argumentacja
 • Umiejętność ustępowania
 • Przełamywanie impasu w negocjacjach
 • Przygotowanie do negocjacji
 • Techniki negocjacyjne
 • Techniki wpływu społecznego
 • Techniki asertywne
 • Techniki kierowania konfliktem

Nowoczesne zarządzanie ludźmi
(20 – 21 czerwca 2016)

Prof. Piotr Wachowiak, Bartosz Majewski

 • Rola menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Formułowanie strategii personalnej przedsiębiorstwa
 • Jak pozyskać kompetentnych pracowników?
 • Jak szkolić pracowników?
 • Jak skutecznie motywować pracowników, aby z zaangażowaniem realizowali założone cele?
 • Jak oceniać pracowników?
 • Jak zapewnić rozwój pracownikom?
 • Jak zwalniać pracowników?
 • Jak kształtować wizerunek odpowiedzialnego pracodawcy?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny
 • Zajęcia prowadzone w języku polskim
 • Zajęcia w godzinach 10.00 – 16.00 (6 h zajęć) w centrum Lwowa
 • Konsultacje w godzinach 16.00 – 19.00
 • Fundacja nie pokrywa kosztów przejazdu i zakwaterowania uczestników

Zapisy

24-25 listopada - Biznesplan
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2016 r.

Kontakt

Lwowska Akademia Biznesu

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie
Ul. Jazdów 10 A
00-467 Warszawa

tel.: +48-22-628-55-57, faks: +48-22-628-30-92

Magdalena Jankowska
email: m.jankowska@pol.org.pl